Inicialment, oferim una primera entrevista  amb  els pares , gratuïta i sense cap compromís, per aclarir els dubtes  inicials i  explicar com entenem el nostre treball . També per  esbrinar quina és la demanda que fa la família  i  valorar si és abordable  o si s’ha de redefinir  en quines qüestions els podem ajudar.

 

Després d’aquesta primera passa, i d’acord amb els pares, l’educador familiar realitzarà 3 o 4 sessions inicials al domicili, d’una hora de durada, per conèixer als diferents membres de la família que participaran en el procés perquè tots ells donin la seva visió de les qüestions que poden/volen millorar  i per observar  directament les relacions entre ells.

 


Passades aquests sessions, l’educador  retornarà a la família el seu anàlisis de la situació familiar, dels aspectes que poden millorar amb la intervenció educativa, i dels objectius o línees de feina que els hi proposa treballar.

 

Si la família està d’acord amb fer-ho, se definirà quina és la seva disponibilitat per a dur endavant el procés (horaris, freqüència/periodicitat de la intervenció..) i, en funció d’això, l’educador concretarà el seu pla de feina.

 

El pla de feina sempre tindrà una durada acotada en el temps 3-4 mesos ( o un nº determinat de sessions, si son espaiades), passats els quals, se revisarà amb la família els seus avanços, dificultats i  satisfacció amb els resultats del procés.  Si després d’aquesta valoració família i educador consideren que s’ha de continuar treballant, se definirà un nou pla de feina (pactant de nou les condicions).

 

Encara que la cara visible de SUPORT a les famílies sigui un educador familiar concret,  al darrera hi ha tot un equip tècnic que supervisa  la tasca de l'educador i el  procés de la família.