Una atenció personalitzada i adaptada  per millorar les relacions entre pares i fills.

 

Un abordatge educatiu per afrontar amb èxit les dificultats que van sorgint amb nins i joves dins de l’àmbit familiar.  

 

 

Un educador o educadora familiar que se desplaça al domicili familiar per conèixer quines son les preocupacions i  les dificultats a les que s’enfronten els pares   en la criança dels seus fills.

 

Una proposta concreta  adaptada a cada família, tant per les estratègies educatives com per horaris i durada de la intervenció de l’educador familiar.

 

 

Una prèsencia de l’educador familiar a casa, per ajudar en l’aplicació de les tècniques i estratègies educatives més adients.

 

 

Claretat durant tot el procés, si valoram que no se donen les  condicions necessàries pel treball familiar, o be que és més adient la figura d’un altre tipus de  professional, proposarem no allargar innecessariament la nostra presència amb la família.